Under kommunstyrelsens sammanträde den 14 augusti i Malmö la Sverigedemokraterna fram en motion om kameror som ska registrera elever.

Syftet är att minska på skolkandet och minska på lärarnas administrativa börda.

– Vi vill prova det på Malmö skolor, och försöka få ner skolket eftersom det finns ett problem med att många skolkar, säger Magnus Olsson, gruppledare för SD. 

Spread the love