Regeringen och Sverigedemokraterna vill se skärpta krav på ”hederligt levnadssätt”.

En utredning som bland annat ska analysera hur fler uppehållstillstånd ska kunna återkallas både på grund av brott och andra brister i levnadssättet. 

– Endast svenska medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas i Sverige, säger Paulina Brandberg (L) , jämställdhetsminister och biträdande arbetsmarknadsminister.