Vi har frågat ledarskribenterna:

1. Vad kommer att bli 2019 års stora politiska stridsfråga?

2. Vilken sakpolitisk fråga borde få större utrymme i debatten?

3. Vilken viktig sakpolitisk fråga tror du inte kommer att ”lösas” under nästa mandatperiod?

Spread the love