En mindre industrifastighet i Rödeby i Blekinge står i full brand.

Röken är kraftig och i ett viktigt meddelande till allmänheten uppmanas boende att stänga fönster och dörrar.

Spread the love