På knappt 30 år har utsläppen från svenskarnas flygresor ökat med 47 procent. 

Dessutom är de genomsnittliga utsläppen från flygresor per person och år ungefär fem gånger högre än det globala genomsnittet.

Uppgifterna kommer från en ny studie av forskare på Chalmers som Dagens Nyheter tagit del av. 

Spread the love