Fjärdeklassarna Filip Hansson och Albin Ebbinge gjorde ett riktigt fynd i skolans sandlåda.

Nerborrat till botten låg ett kopparmynt från 1600-talet.

Spread the love